Spodaj je seznam vseh oseb, ki so peticijo podpisale na spletni strani www.peticija.si

Podpisi v fiziŤni obliki so se zbirali loŤeno in bodo te dni vloĺeni v parlament.

 

1412.

1411.

1410.

1409.

1408.

1407.

1406.

1405.

1404.

1403.

1402.

1401.

1400.

1399.

1398.

1397.

1396.

1395.

1394.

1393.

1392.

1391.

1390.

1389.

1388.

1387.

1386.

1385.

1384.

1383.

1382.

1381.

1380.

1379.

1378.

1377.

1376.

1375.

1374.

1373.

1372.

1371.

1370.

1369.

1368.

1367.

1366.

1365.

1364.

1363.

1362.

1361.

1360.

1359.

1358.

1357.

1356.

1355.

1354.

1353.

1352.

1351.

1350.

1349.

1348.

1347.

1346.

1345.

1344.

1343.

1342.

1341.

1340.

1339.

1338.

1337.

1336.

1335.

1334.

1333.

1332.

1331.

1330.

1329.

1328.

1327.

1326.

1325.

1324.

1323.

1322.

1321.

1320.

1319.

1318.

1317.

1316.

1315.

1314.

1313.

1312.

1311.

1310.

1309.

1308.

1307.

1306.

1305.

1304.

1303.

1302.

1301.

1300.

1299.

1298.

1297.

1296.

1295.

1294.

1293.

1292.

1291.

1290.

1289.

1288.

1287.

1286.

1285.

1284.

1283.

1282.

1281.

1280.

1279.

1278.

1277.

1276.

1275.

1274.

1273.

1272.

1271.

1270.

1269.

1268.

1267.

1266.

1265.

1264.

1263.

1262.

1261.

1260.

1259.

1258.

1257.

1256.

1255.

1254.

1253.

1252.

1251.

1250.

1249.

1248.

1247.

1246.

1245.

1244.

1243.

1242.

1241.

1240.

1239.

1238.

1237.

1236.

1235.

1234.

1233.

1232.

1231.

1230.

1229.

1228.

1227.

1226.

1225.

1224.

1223.

1222.

1221.

1220.

1219.

1218.

1217.

1216.

1215.

1214.

1213.

1212.

1211.

1210.

1209.

1208.

1207.

1206.

1205.

1204.

1203.

1202.

1201.

1200.

1199.

1198.

1197.

1196.

1195.

1194.

1193.

1192.

1191.

1190.

1189.

1188.

1187.

1186.

1185.

1184.

1183.

1182.

1181.

1180.

1179.

1178.

1177.

1176.

1175.

1174.

1173.

1172.

1171.

1170.

1169.

1168.

1167.

1166.

1165.

1164.

1163.

1162.

1161.

1160.

1159.

1158.

1157.

1156.

1155.

1154.

1153.

1152.

1151.

1150.

1149.

1148.

1147.

1146.

1145.

1144.

1143.

1142.

1141.

1140.

1139.

1138.

1137.

1136.

1135.

1134.

1133.

1132.

1131.

1130.

1129.

1128.

1127.

1126.

1125.

1124.

1123.

1122.

1121.

1120.

1119.

1118.

1117.

1116.

1115.

1114.

1113.

1112.

1111.

1110.

1109.

1108.

1107.

1106.

1105.

1104.

1103.

1102.

1101.

1100.

1099.

1098.

1097.

1096.

1095.

1094.

1093.

1092.

1091.

1090.

1089.

1088.

1087.

1086.

1085.

1084.

1083.

1082.

1081.

1080.

1079.

1078.

1077.

1076.

1075.

1074.

1073.

1072.

1071.

1070.

1069.

1068.

1067.

1066.

1065.

1064.

1063.

1062.

1061.

1060.

1059.

1058.

1057.

1056.

1055.

1054.

1053.

1052.

1051.

1050.

1049.

1048.

1047.

1046.

1045.

1044.

1043.

1042.

1041.

1040.

1039.

1038.

1037.

1036.

1035.

1034.

1033.

1032.

1031.

1030.

1029.

1028.

1027.

1026.

1025.

1024.

1023.

1022.

1021.

1020.

1019.

1018.

1017.

1016.

1015.

1014.

1013.

1012.

1011.

1010.

1009.

1008.

1007.

1006.

1005.

1004.

1003.

1002.

1001.

1000.

999.

998.

997.

996.

995.

994.

993.

992.

991.

990.

989.

988.

987.

986.

985.

984.

983.

982.

981.

980.

979.

978.

977.

976.

975.

974.

973.

972.

971.

970.

969.

968.

967.

966.

965.

964.

963.

962.

961.

960.

959.

958.

957.

956.

955.

954.

953.

952.

951.

950.

949.

948.

947.

946.

945.

944.

943.

942.

941.

940.

939.

938.

937.

936.

935.

934.

933.

932.

931.

930.

929.

928.

927.

926.

925.

924.

923.

922.

921.

920.

919.

918.

917.

916.

915.

914.

913.

<< PrejĻnja stran <<     4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   >> Naslednja stran >>

Podpisi zbrani do vkljuŤno 20. oktobra, so bili 23. oktobra 2006 vloĺeni v Parlament Republike Slovenije.
Podpisovanje peticije se nadaljuje.

Pobudniki in prvopodpisniki peticije:

Rok Zavrtanik, zalo¬ĺba Sanje

dr. Kristina Brenkova, pisateljica

Milan Dekleva, pesnik

Milo¬Ļ Mikeln, pisatelj

Tone Pavèek, pesnik

Janko Moder, pisatelj in prevajalec

Jo¬ĺe Faganel, profesor slovenskega jezika in knji¬ĺevnosti

dr. Maja Breznik, raziskovalka

prof. dr. Manca Ko¬Ļir

Damjana Hainz, biv¬Ļa direktorica knji¬ĺnice Oton ¬ģupan√®i√®, upokojenka

prof. dr. Rastko Moènik, sociolog

prof. dr. Andrej A. Luk¬Ļi√®, In¬Ļtitut za ekologijo

akademik, prof. dr. Boris Paternu

dr. Neda Pagon, zalo¬ĺba Studia Humanitatis

Blanka Jarni, Zalo¬ĺba Genija

Zoja Sku¬Ļek, Zalo¬ĺba CF

Iztok Osojnik, pisatelj, pesnik, prevajalec

Janez Skok, Zalo¬ĺba Sidarta

Bojana Pavli√®, Zalo¬ĺba Iskanja

Knjigarna in zalo¬ĺba Libris

Knjigarna Kulturnica Velenje

akademik prof. dr. Matja¬ĺ Kmecl

zaslu¬ĺni profesor dr. Gregor Kocjan

Slavko Pregl, pisatelj

Desa Muck, pisateljica

Barbara Korun, pesnica

Zlatko Kauèiè, glasbenik

Tina Ko¬Ļir, publicistka, voditeljica oddaje Knjiga mene briga

Primo¬ĺ Repar, Zalo¬ĺba Apokalisa

Jure Potokar, pesnik, prevajalec

Matej Krajnc, pesnik, pisatelj, glasbenik

Peter Kisin, urednik

Ana Bariè, prevajalka

Du¬Ļan Jelin√®i√®, pisatelj (Trst)

Urban Golob, pisatelj, fotograf

Janez Ramove¬Ļ, pesnik

Sebastijan Pregelj, pisatelj

Ivo Stropnik, Velenika

Ivan Dobnik, Revija Poetikon

Andrej Detela, znanstvenik, pisatelj

prof. dr. Dragan Maru¬Ļi√®, matematik

Andrej Rozman - Roza, pesnik

Franc Burgar, prevajalec, Ljubljana

prof. dr. Ale¬Ļ Debeljak, Ljubljana

akademik Ciril Zlobec, pesnik in pisatelj

Miha Mazzini, pisatelj, Ljubljana

Rudi Zaman, Zalo¬ĺba Didakta, Radovljica

Bo¬Ļtjan Gorenc - Pi¬ĺama, knji¬ĺevnik in glasbenik

Matja¬ĺ Bizjak, Pre¬Ļernova dru¬ĺba, Ljubljana

Suzana Koncut, prevajalka

Nives Vidrih, prevajalka, Ljubljana

Branko Gradi¬Ļnik, pisatelj

dr. Zalka Drglin, Ljubljana

dr. Miran Jus, raziskovalec

prof. dr. Pavel Zgaga, filozof, Ljubljana

Lenart ©etinc, ravnatelj NUK

dr. Andrej Blatnik, pisatelj

Suzana Tratnik, pisateljica in sociologinja, Ljubljana

Vesna Milek, novinarka in pisateljica, Ljubljana

prof. dr. Lev Kreft

dr. Boris A. Novak, Ljubljana, pesnik

prof. dr. Marko Ur¬Ļi√®, filozof

prof. dr. Marko Marinèiè, klasièni filolog

dr. Vojislav Likar, Zalo¬ĺba ZRC, ZRC SAZU

akademik Kajetan Koviè, pesnik

prof. dr. Marjana Kobe

Miriam Drev, knji¬ĺevna prevajalka in pesnica

Meta Ho√®evar, dramaturginja, re¬ĺiserka

Milena Zupanèiè, igralka

doc. dr. Jo¬ĺe Vogrinc, sociolog, FF

Alja Predan, Mgl, urednica

Vasja Predan, teatrolog

prof ddr.Igor Grdina, raziskovalec, zgodovinar, ZRC SAZU

zaslu¬ĺni profesor Dr. Martin ¬ģnider¬Ļi√®

dr. Valerija Vendramin, raziskovalka

Jo¬ĺe Piano, Dru¬ĺba Piano, Ljubljana

Peter Kova√®i√® Per¬Ļin, revija Revija 2000

prof. dr. Mladen Dolar, filozof

Rapa ©uklje, prevajalka, publicistka

Vita Mavriè, Cafe teater, Ljubljana

Du¬Ļan Jovanovi√®, re¬ĺiser

dr. Miklav¬ĺ Komel, pesnik in umetnostni zgodovinar

Tanja Tuma, Dru¬Ļtvo slovenskih zalo¬ĺnikov, Ljubljana

Ifigenija Simonoviæ

Veno Taufer, pesnik

Ervin Fritz, pesnik

Podpisovanje drugih peticij na spletu:

Peticija ukinimo vojsko!

 

Peticija proti gradnji plinskih terminalov v TrĺaĻkem zalivu

 

Peticija proti razkazovanju vojaĻke moŤi

knjiga@peticija.si

Design: BoĻtjan PavletiŤ
UredniĻtvo: Zaloĺba Sanje
Spletna aplikacija: Spletoholik